Tuệ Sỹ

Chương trình Tang lễ
Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ

Ban Điều Hành Tang Lễ

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
thượng NGUYÊN hạ CHỨNG hiệu TUỆ SỸ
Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống

Ngày 25 tháng 11 năm 2023 (ngày 13 tháng 10 năm Quý mão)

 • 12h00 – Lễ cung thỉnh báo thân nhập kim quan
 • 13h00 – Lễ Bạch Phật khai kinh; Lễ cung thỉnh Giác linh an vị, thọ tang
 • 15h00 – Lễ viếng
 • 19h00 – Tụng kinh

Ngày 26 – 27 tháng 11 năm 2023 (ngày 14 – 15 tháng 10 năm Quý mão)

 • 4h00 – Thỉnh đại hồng chung
 • 4h30 – Công phu khuya
 • 7h00 – Lễ viếng
 • 10h00 – Lễ cúng ngọ – Cung tiến Giác linh
 • 14h00 – Lễ viếng
 • 19h00 – Tụng kinh

Ngày 28 tháng 11 năm 2023 (ngày 16 tháng 10 năm Quý mão)

 • 4h00 – Thỉnh đại hồng chung
 • 4h30.  Công phu khuya
 • 7h00 – Cung thỉnh Giác linh tham lễ Phật Tổ tại Quảng Hương Già Lam, Chùa Phật Ân
 • 10h30 – Lễ sơ dạ – Cung tiến Giác linh
 • 19h00 – Lễ Phát nguyện – Hoa đăng cúng dường

Ngày 29 tháng 11 năm 2023 (ngày 17 tháng 10 năm Quý mão)

 • 7h00 – Lễ phát hành
 • 8h00 – Cung thỉnh kim quan thăng thượng giá
 • 9h30 – Cung thỉnh kim quan trà tỳ
 • 10h30 – Lễ cung thỉnh Giác linh an vị; Tạ Phật – Sự hoàn

BAN ĐIỀU HÀNH TANG LỄ

Ban Điều Hành Tang Lễ
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề