Tuệ Sỹ

Lời ngỏ

Trang web tuesy.net được hình thành từ ước nguyện cá nhân của một kẻ hậu sinh có được nhân duyên tiếp chuyện với Thầy từ đầu thập niên 2000. Tôi may mắn được nghe những lời chỉ dạy của Thầy, dù chưa một lần được diễm phúc gặp mặt. Bất cứ ai, dù có là con Phật hay không, khi đã biết về Thầy đều không thể không quý mến và ngưỡng mộ. Tôi cũng không là một ngoại lệ.

Ngưỡng mộ Thầy – bậc Đại Sư, Người Anh Hùng của đạo pháp và dân tộc, và từ đó nãy sinh ước nguyện sưu tập các tác phẩm của Thầy cùng những bài viết về Thầy, như một kệ sách quý cho chính mình và cho mai sau. Tuesy.net ra đời từ ước nguyện đó, và xin được góp phần cùng nhiều trang web khác lưu truyền các tác phẩm để đời của Thầy cho hậu thế.

Do vậy, trang web này không phải là trang chính thức của Thầy hay của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Mọi thông tin chính thức về Thầy xin mọi người tìm đọc tại các trang web trực thuộc Giáo Hội như trang Hoằng Pháp, hoặc tìm các ấn phẩm của Thầy tại trang Thư Quán Hương Tích và Amazon.

Chỉ bằng nỗ lực cá nhân, chắc chắn trang web tuesy.net có nhiều sơ sót từ trình bày, kỹ thuật và đến cả việc xin phép bản quyền. Kính mong được sự chỉ dạy và lượng thứ từ quý Tăng sĩ và tất cả quý vị.

Trí Nhân – nhtt
10/2023