Tuệ Sỹ

Cáo bạch: Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ đã thuận thế vô thường thị tịch

Viện Tăng Thống

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

CÁO BẠCH

Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương,
Viện Tăng Thống GHPTVNTN

Môn đồ Pháp quyến

Thành kính cáo bạch

Đức Trưởng lão Hòa thượng
húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, hiệu TUỆ SỸ
Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN

thuận thế vô thường thị tịch vào lúc 16h00 ngày 24 tháng 11 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý mão).

Trụ thế: 79 năm, 46 giới lạp.

Tang lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng được cung kính cử hành tại Chùa Phật Ân, khu 14, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lễ cung thỉnh báo thân nhập kim quan: vào lúc 12h00 ngày 25 tháng 11 năm 2023
(nhằm ngày 13 tháng 10 năm Quý mão).

Lễ phụng tống kim quan trà tỳ tại Đài Hỏa táng Sa La cử hành vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 11 năm 2023 (nhằm ngày 17 tháng 10 năm Quý mão).

Phụng hành di chúc của Đức Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch: tang lễ cử hành theo nghi thức tâm tang, Ban Điều Hành Tang lễ, Môn đồ Pháp quyến xin không tiếp nhận phúng điếu, liễn đối, hương, hoa.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành kính cáo bạch

Phật Ân tự, PL.2567, ngày 24 tháng 11 năm 2023
TL. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Thủ Tòa Hoằng Giới
TỲ KHEO THÍCH ĐỨC THẮNG

Viện Tăng Thống
Nguồn: Web Hoằng Pháp – hoangphap.org  (truy cập: 25/11/2023)
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề