Tuệ Sỹ

Điện thư phân ưu của Đức Đạt Lai Lạt Ma
về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

Đức Đạt Lai Lạt Ma

ĐẠT LAI LẠT MA

Điện Phân Ưu

Tôi rất đau buồn khi được biết Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ vừa viên tịch ở tuổi 811Ghi chú: HT Thích Tuệ Sỹ trụ thế 79 năm..

Tôi xin dâng lời cầu nguyện lên Cố Hoà Thượng và gửi lời chia buồn đến chư Huynh Đệ Pháp Lữ của Cố Hoà Thượng cũng như đông đảo Phật Tử của Ngài.

Tôi được biết rằng Cố Trưởng lão Hoà Thượng đã tận tuỵ cống hiến hết mình để phụng sự tha nhân. Mặc dù Ngài ấy không còn ở bên cạnh chúng ta nữa; nhưng chúng ta cũng cảm thấy được an ủi rằng Cố Trưởng lão Hoà Thượng đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Cách tốt nhất mà các môn đệ của Cố Trưởng Lão Hoà Thượng có thể bày tỏ lòng kính trọng đối với Ngài ấy là noi theo tấm gương của Ngài ấy đã cống hiến hết mình để phụng sự tha nhân.

Với những lời cầu nguyện chân thành!

Đạt Lai Lạt Ma
30 – 11 – 2023

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma
Chú thích
  • 1
    Ghi chú: HT Thích Tuệ Sỹ trụ thế 79 năm.
Nguồn: Web Hoằng Pháp – hoangphap.org  (truy cập: 01/12/2023)
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề