Tuệ Sỹ

Ngồi giữa bãi tha ma

Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế
Một kiếp người ray rứt bụi tro bay
Tôi ngồi mãi giữa tha ma mộ địa
Lạnh trăng ngà lụa trắng trải ngàn cây
Khuya lành lạnh gió vào run bóng quỷ
Quỷ run run hôn mãi đống xương gầy
Khóc năn nỉ sao hình hài chưa rã
Để hồn tan theo đầu lửa ma trơi
Khi tâm tư chưa là gỗ mục
Lòng đất đen còn giọt máu xanh ngời.

Tuệ Sỹ
Nguồn: Tuệ Sỹ. Mười huyền môn trật tự của thế giới trong tương quan vô tận. Phật lịch 2545, tr. 79.

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: