Tuệ Sỹ

Anh sẽ về thăm phố cũ

Mười năm sau anh sẽ về thăm phố cũ
Màu Trường sơn pha nắng rực trưa hè
Anh vẫn nhớ những con đường bụi đỏ
Và tình yêu trong ánh mắt rã rời.

Tuệ Sỹ
Rừng Vạn Giã 77

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: