Tuệ Sỹ

Tự tình

Còn nghe được tiếng ve sầu
Còn yêu đốm lửa đêm sâu bập bùng
Quê người trên đỉnh Trường sơn
Cho ta gởi một nỗi hờn thiên thu.

Tuệ Sỹ
Nha Trang 4 – 1975

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: