Tuệ Sỹ

Nhìn ngọn nến khuya

Ta cúi xuống trên chân người bụi đỏ
Để nhìn sâu trong vết tích hoang đường
Ta sống lại trên môi cười rạng rỡ
Để nhìn sâu trong ngọn nến tàn canh.

Tuệ Sỹ
Nha Trang 77

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: