Tuệ Sỹ

Một thoáng chiêm bao

Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
Khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao
Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận
Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao

Tuệ Sỹ
Rừng Vạn Giã 1976

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: