Tuệ Sỹ

Cây khô

Em xỏa tóc cho cây khô sầu mộng
Để cây khô mạch suối khóc thương nhau
Ta cúi xuống trên nụ cười chín mọng
Cũng mơ màng như phố thị nhớ rừng sâu.

Tuệ Sỹ
Rừng Vạn Giã 77

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: