Tuệ Sỹ

13

Khi về anh nhớ cài quai nón
Mưa lạnh đèo cao không cõi người

Tuệ Sỹ

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: