Tuệ Sỹ

Thiên nhãn

Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ

– Kính dâng Thầy Tuệ Sỹ

Đôi mắt sâu hun hút của Người
Tinh anh rực sáng
Xa xôi và diệu vợi
Tàng chứa những bí ẩn
Cùng những tinh hoa vô giá
Những kham nhẫn vô biên
Ôi đôi mắt rất hiền
Mênh mông bốn tâm vô lượng
Ngài là con người cao thượng
Ở Ngài, con tìm thấy niềm tin yêu và hy vọng
Ôi con người thong dong
Lặng yên mà hùng tráng
Người biểu hiện của tươi sáng
Dáng Người như sự trầm luân của Sơn hà xã tắc
Mong manh mà bất diệt
Khắc khổ mà anh minh
Nước Việt sẽ hồi sinh
Vì những bậc nhân tài của đất nước
Có đạo đức và tình thương bao dung rộng lớn
Biết tha thứ bao dung
Như Ngài
Là hiện thân của hàng Bồ Tát
Còn Ngài, đời vẫn hát
Bài ca hy vọng ngập tràng.
Ngài – đôi mắt sâu hun hút

“Trên tất cả đỉnh cao
Chỉ là sự lặng im.”1“Thay lời dẫn cho Thơ Phạm Công Thiện” của Tuệ Sỹ

Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ
Chú thích
  • 1
    “Thay lời dẫn cho Thơ Phạm Công Thiện” của Tuệ Sỹ

những bài

về Hoà thượng Tuệ Sỹ

Nguyễn Mộng Giác
Quảng Diệu Trần Bảo Toàn
Đặng Tiến
xem tiếp đề mục: