Tuệ Sỹ

Ai điếu Hoà thượng Tuệ Sỹ

Toại Khanh

Một giọt sương rơi
Cho hiên chùa thêm quạnh
Một vầng trăng về tây
Cho biển tối thêm sâu
Một Tăng Triệu thời nay
Giũ áo qua cầu
Tiếng thạch sùng khuya
Gió lùa tàng kinh các
Cầm đèn tuệ chênh vênh
sống một đời cao sĩ
Vóc hạc gầy mong manh
hồn chứa hết tam thiên
Chí cao vợi
cô đơn
dặm trần không tri kỷ
Phiên chợ đời phũ phàng
Sao đắt đỏ chữ duyên
Trời nam lặng một bóng người
vai gầy cõng đạo, một trời sở tri
việc xong, quẳng gậy mà đi
hổ khê áo cỏ dặm về trăng soi…

Toại Khanh
Nguồn: Web Thư Viện Hoa Sen – thuvienhoasen.org  (truy cập: 02/12/2023)

những bài

về Hoà thượng Tuệ Sỹ

Nguyễn Mộng Giác
Nguyên Tánh - Phạm Công Thiện
Đặng Tiến
xem tiếp đề mục: