Tuệ Sỹ

Dưới trăng soi lồng lộng bóng Du Già…

Nguyễn Tấn Cứ

Đời cũng như mây rồi trôi đi biền biệt
Chân trời xa cách loạn những ưu phiền
Kệ những chùa không vàng loè biệt điện
Kệ những ma vương đội lốt tu hành
Kệ thế giới đang đến hồi gió lạnh
Hoang vu buồn bão lộng miên man
Người ở lại hay đi hay hình nhan địa tạng
Có tro bay hay “du thủ dưới trăng tàn”
Có tuổi trẻ hư không chập chùng ngã mạn
Có thi sĩ hoang vu mơ màng ngoại hạng
Cũng vậy thôi Bồ tát đi có gì đâu “vội vã”
Dưới trăng soi lồng lộng bóng… Du Già…

Nguyễn Tấn Cứ
Có người nhắn tôi hãy viết gì đó về Thầy Tuệ Sỹ, thiệt lòng là tôi không biết mình có đủ sức để nói về cái uy lực của đức tính “vô uý vô ngại” mà con người nầy đã phát lộ cho tới kiệt cùng trong suốt chiều dài lịch sử tồn vong bi thống của phật giáo nước nhà, một thiền sư, một hành giả, thi nhân thi sĩ mà tôi kính trọng, chỉ mong cho Người luôn Bát Nhã thân tâm thanh tịnh…
Nguồn: Web Sen Trắng – sentrangusa.com  (truy cập: 02/10/2023)

những bài

về Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: