Tuệ Sỹ

Chiều tà ngồi ở Starbucks coffee
một mình nhớ thầy Tuệ Sỹ

Đinh Cường

Thầy về trên Thị Ngạn Am
Gió từ Bảo Lộc thổi tràn nương dâu

Sớm mai núi cũng xa mù
Dáng ai đứng lặng. mắt sâu dặm ngàn

Trải qua mấy dặm quan san
Phương trời viễn mộng. đọa đày còn không

Ngón tay Phật chỉ trăng tròn1“Ta chỉ mặt trăng cho đại chúng xem, nhưng đừng có lầm tưởng rằng ngón tay ta là mặt trăng.” (Đức Phật)
Thầy ơi nhớ quá những lời như Kinh
Phật là luôn ở trong Tâm
chiều nơi góc quán. tụng thầm Om Mani …2Om mani padme hum hrih – “Giáo lý giải thích rằng mỗi âm trong sáu âm của thần chú trên có hiệu quả đặc biệt để mang lai sự chuyển hóa thuộc nhiều tầng lớp khác nhau của bản thể ta…” Sogyal Rinpoche -Tạng Thư Sống Chết -Thanh Văn 1996 -Trí Hải dịch.

Đinh Cường
Chú thích
  • 1
    “Ta chỉ mặt trăng cho đại chúng xem, nhưng đừng có lầm tưởng rằng ngón tay ta là mặt trăng.” (Đức Phật)
  • 2
    Om mani padme hum hrih – “Giáo lý giải thích rằng mỗi âm trong sáu âm của thần chú trên có hiệu quả đặc biệt để mang lai sự chuyển hóa thuộc nhiều tầng lớp khác nhau của bản thể ta…” Sogyal Rinpoche -Tạng Thư Sống Chết -Thanh Văn 1996 -Trí Hải dịch.

những bài

về Hoà thượng Tuệ Sỹ

Hoàng Quốc Bảo
Nguyên Tánh - Phạm Công Thiện
xem tiếp đề mục: